poniedziałek, godz. 13:00–14:00
klasy 0–3 szkoły podstawowej

środa, godz. 13:00–14:00
klasy 0–3 szkoły podstawowej

poniedziałek, godz. 14:15–15:15
klasy 0–3 szkoły podstawowej