Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności, która opisuje zbieranie, wykorzystywanie, zachowanie i ochronę przez nas Państwa informacji osobowych. Dane w przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kto zbiera i przetwarza Państwa informacje osobowe?

Poniższa Polityka Prywatności dotyczy informacji osobowych przekazanych dobrowolnie Między Kropkami Piotr Mikiciuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 16C/70 („Administrator”). Inspektorem danych osobowych jest Piotr Mikiciuk.

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko, klasę i szkołę do której uczęszcza Uczestnik Zajęć,
 • imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego Rodzica/Opiekuna Uczestnika Zajęć,
 • adres e-mail odbiorców newslettera,
 • imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego i informację o doświadczeniu zawodowym osób aplikujących do współpracy z Między Kropkami.

W jakim celu zbieramy i przetwarzamy informacje osobowe? Jak długo je przechowujemy?

 • Dane osobowe Uczestników Zajęć i ich Rodzica/Opiekuna zbieramy w celu prawidłowego prowadzenia zajęć oraz wywiązywania się ze zobowiązań umownych z naszymi klientami. Dane te podlegają archiwizacji i będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat.
 • Imię, nazwisko i adres e-mail Rodzica/Opiekuna wykorzystujemy do dystrybucji newslettera wyłącznie, gdy Rodzic/Opiekun wyraził na to osobną zgodę. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 • Adres e-mail odbiorców newslettera wykorzystujemy do dystrybucji newslettera po zarejestrowaniu adresu na naszej stronie. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 • Dane osobowe osób aplikujących do współpracy z Między Kropkami zbieramy w celu rekrutacji prowadzących i będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Kto ma dostęp do przetwarzanych przez nas informacji osobowych?

 • Do Państwa danych będą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, w szczególności osoby prowadzące zajęcia z Uczestnikami.
 • Do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty (podmioty przetwarzające) świadczące na rzecz Administratora np. usługi księgowe oraz osoby prowadzące zajęcia, a współpracujące z Administratorem na podstawie samozatrudnienia.

Pliki cookies

 • Strona miedzy.kropkami.pl w sposób automatyczny zbiera wyłącznie dane zapisane w plikach cookies.
 • Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i zawierają unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies
 • Pliki cookies są wykorzystywane przez nas w celu:
  • dostosowania wyglądu serwisu do urządzenia, na którym jest wyświetlana jego zawartość,
  • dostosowania zawartości Serwisu udostępnianej Użytkownikowi do jego preferencji,
  • tworzenia statystyk do anonimowej analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu optymalizacji jego zawartości.
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swoje przeglądarki tak, aby zapobiec zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub być informowanym o próbie zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym.
 • Zablokowanie zapisywania cookies w przeglądarce może negatywnie wpłynąć na sposób wyświetlania strony miedzy.kropkami.pl na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w menu Pomoc przeglądarki internetowej.

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji ww. uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: miedzy@kropkami.pl

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.