O nas

Wyzwanie

Jak nakłonić młodych ludzi do poszukiwań, kiedy pozornie wszystko jest podane na tacy? Jak podtrzymać tak naturalną dla wczesnych lat życia ciekawość? Jak zachęcać do kolejnych prób, mimo że nie każda kończy się tak, jak sobie zakładaliśmy?

Rozwiązanie

To jest właśnie misja naszej szkoły. Poprzez świetną zabawę z eksperymentami wprowadzamy młodych ludzi w świat badań naukowych. Pokazujemy, jak prostymi metodami i środkami można odkrywać nowe rzeczy, uczyć się praw rządzących naszym światem oraz poznawać lepiej siebie. Inspirujemy, zachęcamy, pobudzamy do myślenia i samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Między Kropkami

Między Kropkami to regularne zajęcia z eksperymentami. Celem naszych zajęć jest wsparcie rozwoju dzieci zarówno z zakresu przedmiotów ścisłych, jak i umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, kreatywność czy rozwiązywanie złożonych problemów.
Na cotygodniowych spotkaniach uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego lub przez nich samych, weryfikować postawione hipotezy, konstruować, współpracować i dochodzić do jak najlepszych rozwiązań. Będą doświadczać, działać, analizować przebieg prac i ich efekty. Będzie kreatywnie, prosto i nowatorsko. Stawiamy na proces poszukiwania i oryginalność oraz indywidualność uczniów. W ten sposób wzmacniamy u dzieci ich poczucie własnej wartości oraz wiarę w swoje możliwości i poczucie sprawczości, co będzie niezbędne w ich przyszłym, dorosłym życiu. Prowadzącymi naszych zajęć są animatorzy, edukatorzy i popularyzatorzy nauki z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w szkołach, fundacjach czy Centrum Nauki Kopernik.
Eksperymentować będziemy z zakresu chemii, fizyki, biologii ale również muzyki, geologii, astronomii, robotyki czy archeologii.

Nasze atuty

WSZECHSTRONNOŚĆ

Wspieramy rozwój dzieci zarówno z zakresu przedmiotów ścisłych, jak i umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, kreatywność czy rozwiązywanie złożonych problemów.

REGULARNOŚĆ

Na cotygodniowych spotkaniach uczniowie doświadczają, działają, analizują przebieg prac i ich efekty.

NOWOCZESNOŚĆ

Kreatywnie, prosto i nowatorsko. Stawiamy na proces poszukiwania i oryginalność oraz indywidualność uczniów.

DOŚWIADCZENIE

Nasze zajęcia prowadzą animatorzy i edukatorzy z kierunkowym wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem w popularyzowaniu nauki.

ZABAWA

Eksperymentujemy z zakresu fizyki, chemii, muzyki czy robotyki doskonale się przy tym bawiąc w swobodnej atmosferze odkrywania tego, co najciekawsze.

Elastyczność

Prowadzimy zajęcia różnego typu (warsztaty, pokazy) w całej Warszawie. W przedszkolach, szkołach, fundacjach, na spotkaniach prywatnych. Napisz do nas lub zarejestruj swoje dziecko na nasze zajęcia.

różnych scenariuszy
0
Godzin przeprowadzonych zajęć
0 +
pokazów
0
Szczęśliwych uczestników
0 +

Pytania

Dla każdego dziecka. Oceny uzyskiwane w szkole są wypadkową wielu różnych czynników i nie są dla nas wyznacznikiem potencjału tkwiącym w uczniu. Wierzymy, że każdy młody człowiek ma w sobie talenty i pasje, których nie zawsze udaje się odkryć w szkole. Wiara ta ma podstawę w wieloletnim doświadczeniu naszych prowadzących. Poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy są w stanie wciągnąć do zabawy, eksperymentowania i analizowania efektów każdego z uczestników.

Każde zajęcia zaczynają się od umysłowej rozgrzewki. Jej celem jest wprowadzenie do tematu, ustalenie bezpiecznych zasad oraz stworzenie komfortowych warunków do aktywnej współpracy. Eksperymenty w czasie warsztatów są przeprowadzane przez uczestników samodzielnie, oczywiście pod nadzorem prowadzącego. W czasie pokazów wykorzystujemy każdą okazję do bezpośredniego zaangażowania w eksperymentowanie wybranych lub wszystkich uczestników. Zajęcia kończymy omówieniem przebiegu eksperymentów, wyników oraz wnioskami. To również część, którą prowadzą głównie uczestnicy, a opiekun pełni rolę inspirującego moderatora.

Zajęcia regularne odbywają się raz w tygodniu, w maksymalnie 10 osobowych grupach, zgodnie z ustalonym harmonogramem uwzględniającym ferie, święta, czas egzaminów czy wyjazdy szkolne. Czas trwania zajęć to 30 minut (w przedszkolach) lub 60 minut, w porozumieniu z organizatorem zajęć możemy ten czas dość elastycznie skrócić lub wydłużyć. Program zajęć jest dostosowany do wieku, możliwości i wiedzy uczestników. Jest przygotowany i realizowany przez doświadczonych pedagogów pracujących jako nauczyciele w szkołach i animatorzy w centrach nauki, specjalistów z wielu różnych dziedzin. Wykorzystujemy zyskującą coraz większą popularność nowatorską metodykę konektywizmu. Nasze zajęcia to przyjemny sposób na odnajdowanie i pogłębianie własnych pasji i zainteresowań, a także na zdobywanie wiedzy niezbędnej w szkole.

Ze względu na swoją formę oraz dużą liczbę uczestników pokazy są specyficzną formą prowadzenia zajęć. Wykorzystujemy na pokazach możliwość przeprowadzenia najbardziej atrakcyjnych eksperymentów w użyciem takich substancji jak ciekły azot czy suchy lód. Jednocześnie gdy tylko mamy taką możliwość staramy się angażować wybranych uczestników do własnego doświadczania wybranych eksperymentów. Staramy się uczniów inspirować do tego, by sami chcieli poznawać różne dziedziny nauki eksperymentując.